top of page

תקרת ספירלה

הלקוחה ביקשה לייצר אלמנט של השמש על התקרה, ולאחד את החלל של הסלון והמטבח על ידי אותן קרני השמש. העיצוב של הספירלה מחקה את צורת השמש עם הקרניים ומאחד בעיצוב אחד את הסלון והמטבח.

הספירלה אינה קבועה כנהוג לרוב, אלא ספירלה מתרחבת ועם השלמת כל עיגול רוחב "הקרניים" גדל.

המפגש בין המטבח והסלון נוצר באמצעות חצי מלבן שמצד אחד נחתך על ידי הספירלה ובצדו השני נגמר בקו ישר.

בניגוד לאלמנט הדרמטי של התאורה בחלל הציבורי של הבית, החלל הפרטי כמו החדר שינה והמסדרון המוביל לשאר החדרים, נשאר בקו נקי ושמר על תקרה גבוהה באמצעות משחק בפסי תאורה שקועי גבס. הפסים לא רק יוצרים "משחק" מעניין לעין המתבונן אלא גם שומרים על הפונקציונליות של התאורה בהתאם למיקום בחלל החדר. כמו הפס לאורך ארון הבגדים בחדר השינה. החדר שינה נוצר על ידי איחוד של 2 חדרים ובשל גודלו החלטנו ליצור איחוד של החלל המוזר קצת בצורניותו (האות "ר" ולא הריבוע המקובל לרוב) באמצעות המשחק באור.

bottom of page